Med "storspann" mot Ammarnäs, mars 2011


Sabine Dehof - Posted on 20 März 2011

turen mot Ammarnäsendelig fint vær! og ferie. Fantastisk turen fra Umasjö over Ternasjöstugan mot Ammarnäs