Issues of Yukon Je Ne Regrette Rien, JJ


Sabine Dehof - Posted on 24 Dezember 2011

Issues of Yukon Jen Ne Regrette Rien, JJ

Vi har besøk fra tyskland, vår avls hannhund Issues of Yukon Je Ne Regrette Rien få trening hele vintersesong 2011/2012