Spørsmal og Svar


Sabine Dehof - Posted on 30 April 2010

Kennel Polar Trail svarer på spørsmal om Alaskan Malamute. Nedover finner dere svar på vanlige spørsmal til folk som vil gjerne kjøper seg en Alaskan Malamute. Alle disse spørsmal/svar er kommet fra min egen erfaringer og noen meninger kan være veldig forskjellig fra andre oppdretteren.

 

er Alaskan Malamute det rette rase for meger Alaskan Malamute det rette rase for meg

Jeg synes at det er viktig at du/dere spørre seg selv om:

er jeg mye ute og gjerne på tur?

Har jeg nok tid til mine hunder?

Er jeg bevisst om at en malamute kan blir 12 år gammel?

Har jeg erfaringer med hund oppførsel, utdanning?

Vil jeg bygge opp et hundespann?

Vi kan gjerne diskutere om rasen passer til deres livssituasjon.

 

 

 

Kan en Malamute bo inne?Kan en Malamute bo inne?

 

Ja, en Malamute kan bo inne hvis han få lov å bevege seg nok; være med på tur hver dag ellers har en hundegård i tillegg hvor hundene kan springer og lekker fritt. En Malamute er ingen hund for kun korte turer.

 

 

 

 

 

 

Skal jeg velge hannhund eller tispe?Skal jeg velge hannhund eller tispe?

Det er egentlig ikke så nøye. Hvis du plannlegger flere hunder tisper og hannhund så er det lurt å skaffe seg minst 2 hundegård, for å hå muligheter å skille dem. For eks. p.g.a. løpetid

 

 

 

 

 

 

 

Kan barn gå tur med valpen eller voksen Malamuten alene?Kan barn gå tur med valpen eller voksen Malamuten alene?

 

Avhengig av alderen, malamuten er sterke hunder, dette kan kommer å blir uforutsikbar og vanskelig til små barn. So lange barna er stor nok i forhold til hunden er det greit. Ingen problem hvis eieren er sammen med barn og hund.

 

 

 

 

 

Hvor mye mosjon trenger en Malamute?Hvor mye mosjon trenger en Malamute?

 

En Malamute er av den rasen som trenger mye mosjon; det er ikke en hund som er glad bare i små turer eller å holde seg inn i huset flere døgn. Hvis det er veldig varmt liker det å ligge i skyggen men i vinter eller høst vil dem springer. Turer med sykel eller treningsvogn, lange turer i fjell er minst to til tre ganger nødvendig per uke.

 

 

 

 

 

Hvordan går jeg frem for å kjøpe valp og hvilken oppdretteren er seriøs?Hvordan går jeg frem for å kjøpe valp og hvilken oppdretteren er seriøs?

 

Du kan se på Norsk Alaskan Malamute Klubb, namk, da finner du oppdretter. Også har NAMK stadig annonsert nye valpe kull som finst i Norge.

En seriøs oppdrettere er den som har tid til deg, til ditt spørsmal. Opptretter vil ikke overtåle deg til å kjøpe en hund. En seriøs oppretterer er den du har lov å komme for besøk, opptretter er interessert hva som skjer etter salg med sine valper og er glad hvis du gir tilbakemelding om hundene, eller ønske å blir kontaktet hvis du har problemer med hunden du har kjøpt.

 

Må hunden avlives hvis dem får katarakt?

Må hunden avlives hvis dem får katarakt?

 

Nei, men man bør unngå a brukke denne hund for å avl. En hund som er blind klarer seg utrolig godt kun med lukte- og høresans.

 

 

 

 

 

 

.